De Wheele
De school die het kind in de leerling ziet

Kalender

In nauwe samenwerking met de MR en OR is een kalender opgesteld waarin alle belangrijke activiteiten voor het komende jaar staan vermeld. Deze vindt u in de jaarkalender. De activiteiten zijn natuurlijk onder enig voorbehoud. De meest actuele informatie vindt op op de INFO, die tweewekelijks op de website geplaatst wordt.