De Wheele
De school die het kind in de leerling ziet

Welkom op de website van de Wheele

De Wheele is een katholieke basisschool met ongeveer 
360 leerlingen, die verdeeld zijn over zestien groepen. 
Het team van de Wheele bestaat momenteel uit een hecht team van 28 groepsleerkrachten. Daarnaast is er op school remediërende hulp voor kinderen met leerproblemen. Op school wordt een sfeer nagestreefd van rust en regelmaat. Kinderen moeten zich er tijdens het leren en spelen veilig voelen en het er gezellig hebben. De school hecht veel waarde aan een goed contact tussen leerkracht en leerling, leerlingen onderling en tussen leerkrachten en ouders. Dit laatste uit zich o.a. in een grote betrokkenheid van ouders bij de activiteiten op school. 

 


 


De school die het kind in de leerling wil zien.
De basis van waaruit het onderwijs vorm krijgt is de katholieke levensbeschouwing. We streven ernaar de kinderen te ‘leren’ dat het de moeite waard is je in te zetten voor een betere wereld en te werken aan een grotere rechtvaardigheid, aan een betere verdeling van goederen op aarde. Vanuit die houding zijn ook kinderen met andere levensovertuigingen welkom op onze school. Bovenal hechten we grote waarde aan de persoonlijkheid van het kind. De school streeft ernaar onderwijsleersituaties te scheppen die het mogelijk maken een continu ontwikkelingsproces te bewerkstelligen.
 

De Wheele Gezonde School

Op de Wheele willen we op een structurele en samenhangende manier aan de gezondheid van leerlingen en het team werken. Hiervoor gebruiken we de Gezonde School-aanpak. Dit is een werkwijze om ons daarbij te ondersteunen. De aanpak gaat uit van wat de school al doet, versterkt wat er al gebeurt en sluit aan bij wensen en behoeften van de school.

Kernpunten

De Gezonde School-aanpak is gebaseerd op een aantal kernpunten. De bundeling van die kernpunten maken de aanpak effectief.                 1. Een structurele aanpak                                   De Gezonde School-aanpak is succesvoller als we niet eenmalig maar langdurig aandacht besteden aan de gezondheidsthema’s die voor onze school belangrijk zijn.                                                    2. Een integrale aanpak                                  De Gezonde School-aanpak houdt rekening met de leerlingen, leerkrachten én ouders. De integrale aanpak werkt door op vier verschillende pijlers, namelijk:                                                        signalering                                                gezondheidseducatie                                      omgeving                                                      beleid                                                                 3. De school staat centraal                            Het uitgangspunt voor het werken aan Gezonde School is de behoefte van de school. Wat is belangrijk voor de leerkrachten, ouders en leerlingen om aan te pakken? Wat wordt al gedaan en hoe kunnen we hierop aansluiten?                   4. Collectieve preventie èn individuele leerlingenzorg                                                   Er is aandacht voor het voorkomen van gezondheidsproblemen bij de hele groep, en als dat nodig is, is er zorg voor individuele leerlingen.      5. Goede samenwerking met organisatie binnen de gezondheidsbevordering

Nieuwbouw

Sinds januari 2011 zijn we gehuisvest in onze nieuwbouw in de multifunctionele accommodatie de Wensinkhof. Daarmee hebben we nu een ruim gebouw met mooie en vooral lichte lokalen voorzien van  ICT-faciliteiten, een speellokaal, waar de kleuters kunnen gymmen, een sportzaal, toneelvoorzieningen en tal van andere mogelijkheden.