De Wheele
De school die het kind in de leerling ziet

Buitenschoolse opvang (BSO)

Per 1 augustus 2007 is in een nieuwe wet vastgelegd dat het schoolbestuur de aansluiting met de BSO geregeld dient te hebben.
Stichting Brigantijn heeft de BSO uitbesteed aan Kinderopvang Borne, waarmee een convenant is afgesloten.
In dit convenant zijn onder andere afspraken gemaakt over opvangtijden, kwaliteit en beschikbaarheid van de opvang.
U kunt bij Kinderopvang Borne terecht voor de voor- en naschoolse opvang en de opvang in de vakanties.
Het staat u uiteraard vrij om uw kind(eren) aan te melden bij een andere opvangorganisatie.

Voor meer informatie of aanmelding kunt u zich wenden tot Kinderopvang Borne:

Telefoon: 074-2659944
E-mail: info@kinderopvangborne.nl
Website: www.kinderopvangborne.nl