De Wheele
De school die het kind in de leerling ziet

Verkeersituatie

De verkeerssituatie rondom de Wensinkhof is zodanig ingericht dat voetgangers, fietsers en auto’s elkaar zo min mogelijk tegenkomen en hoeven te kruisen. Voetgangers blijven op de stoep, fietsers blijven op de weg en het fietspad en komen bij voorkeur NIET op de parkeerplaatsen, auto’s blijven op de weg en de parkeerplaats.

In het schooljaar 2016-2017 is begonnen met de verbouw van de voormalige Theresiakerk tot een gezondheidscentrum. Dit leidt tot extra verkeersdrukte. Kinderen en ouders dienen dus extra goed op te letten.

De veiligste weg om op school te komen is als volgt:

Voetgangers

 • Voetgangers komen bij voorkeur over de stoep naar school en niet via de weg of over de parkeerplaats!
 • De veiligste weg is om vanuit de Theresiastraat over de stoep van de Welemanstraat door te lopen tot voor de hoofdingang van de Wheele.
 • Voetgangers steken voor de hoofdingang van de Wheele de Welemanstraat over.
 • Op die manier vermijden ze de auto’s die naar/op/van de parkeerplaats gaan.
 • Vanaf de hoofdingang van de Wheele kan iedereen naar zijn/haar eigen speelplaats of ingang.

Fietsers

 • Fietsers gaan vanaf de Theresiastraat over de weg de Welemanstraat in. Vanaf daar fietsen ze in principe helemaal door tot het eind van de straat en gaan vanaf de Welemanstraat het (rode) fietspad op naar de grote speelplaats aan de achterkant van de school.
 • Fietsers (vanaf de Bornse Maten) kunnen eventueel ook via de parallelweg langs de rondweg naar de grote speelplaats.
 • Fietsers stallen hun fietsen op de grote speelplaats in de daarvoor bestemde vakken.
 • Kleuters mogen hun fiets op de grote speelplaats voor de lokalen van de groepen 2 zetten.
 • Fietsers komen in principe niet op de parkeerplaatsen en ook niet voor het gezondheidscentrum 'de Poort van Borne' om de kans op ongelukken te verkleinen!

Auto's

 • Auto’s rijden over de Welemanstraat volgens de aangegeven rijrichting naar één van de parkeerplaatsen.
 • Ouders/verzorgers die met hun kind naar binnen willen parkeren hun auto en begeleiden hun kinderen over de parkeerplaats.
 • Auto’s verlaten de parkeerplaatsen weer via de aangegeven rijrichting.
 • Auto’s worden bij voorkeur niet geparkeerd aan de Welemanstraat of buiten de parkeervakken, dit om de doorstroming te bevorderen.
 • Mocht de parkeerplaats voor de school vol zijn, dan kunnen auto’s geparkeerd worden in de Doormanstraat of achter/naast het gezondheidscentrum.
 • Het wordt afgeraden om kinderen met de auto via de parallelweg bij de grote speelplaats af te zetten.

Van alle ouders wordt medewerking gevraagd de weg náár en ván school voor de kinderen zo veilig mogelijk te maken en houden.