De Wheele
De school die het kind in de leerling ziet

 

Missie en visieStichting KOMT hanteert de volgende missie en visie op het gebied van identiteit, onderwijs en organisatie: 

 

 

Identiteit
Stichting KOMT geeft een waarde(n)vol fundament aan kind, onderwijs en samenleving. De Stichting laat zich leiden
door haar katholieke grondslag, waarbij respect, zorg, solidariteit en aandacht voor elkaar en voor de ons omringende
wereld essentieel zijn. 
 
Onderwijs
Binnen onze scholen vindt het onderwijs plaats in een veilige en geborgen omgeving.
Er wordt eigentijds onderwijs op maat gegeven binnen de mogelijkheden die de organisatie kan bieden. In de groei naar
volwassenheid worden bij het kind op cognitief, sociaal-emotioneel, motorisch en creatief gebied kennis, vaardigheden
en inzicht ontwikkeld. Op deze wijze leert het kind zijn/haar weg te vinden in een snel veranderende maatschappij.
Tijdens het leerproces wordt er een sterk beroep gedaan op het ontwikkelen van competenties, met name gericht op
zelfstandigheid en het samenwerkend vermogen van het kind.
 
Organisatie
Stichting KOMT is een dynamische organisatie die in goede harmonie haar medewerkers stimuleert en ondersteunt bij
het verzorgen van primair onderwijs. De Stichting wil een continue lerende organisatie zijn ter optimalisering van haar
effectiviteit. Zij werkt vanuit gezamenlijk vastgestelde kaders waarbij transparantie en gedeelde verantwoordelijkheid
vanzelfsprekend zijn. De eigenheid van de scholen blijft gewaarborgd. Een open communicatie tussen alle geledingen
is hierbij voorwaarde.