De Wheele
De school die het kind in de leerling ziet

Oriëntatie op Voortgezet Onderwijs
28-11-2016

Groep 8 is al flink bezig met de oriëntatie op het Voorgezet Onderwijs. Scholen in Borne en Hengelo hebben voor ouders informatieavonden gehouden en er is een uitgebreide Voorgezet Onderwijsgids Oost Twente verspreid onder de leerlingen.

Ook werden de afgelopen weken twee scholen bezocht. Als eerste het AOC te Almelo (school voor VMBO Groen en Groen Lyceum). Groep 8 werd met de bus opgehaald en kreeg in het mooie gebouw voorbeeldlesjes. Plant en dier, maar ook Engels, wiskunde en/of werken in de keuken. De Wheele heeft al heel wat oud-leerlingen die in de afgelopen jaren hebben gekozen voor deze school.

Het nieuwe gebouw van Twickel Borne is eveneens bezocht. Ook daar volgde groep 8 allerlei korte lessen en konden ze het gloednieuwe interieur bewonderen. Vanwege de korte afstand was dit bezoek voor de Wheele-leerlingen een soort thuiswedstrijd.

 



terug