De Wheele
De school die het kind in de leerling ziet

Kerst 2017
23-01-2017

De werkgroep kerst heeft lang nagedacht over de kerstviering 2017 omdat er iets nieuws moest worden verzonnen nu we geen gebruik meer konden maken van de kerk. Omdat we ook graag alle ouders wilden betrekken bij de viering is er gekozen om het schimmenspel in de toneelzaal twee keer op te voeren.  Bij de eerste voorstelling, die bedoeld was voor een ouder van de kinderen van de groepen 1-2, 4 en 6 was de belangstelling van de ouders zo groot dat we ons zorgen gingen maken of iedereen wel een plekje zou kunnen vinden. Later bleek dat veel ouders de uitnodiging niet goed hadden gelezen en dus niet op de hoogte waren van het feit dat er maar een ouder van de kinderen die het spel gingen opvoeren kon worden toegelaten. De tweede voorstelling werd daardoor door wat minder ouders bezocht. Tijdens de voorstellingen werden er kerstliedjes, die op het scherm geprojecteerd werden, gezongen door de kinderen. De kinderen van groep 8 kregen na de voorstellingen een geweldig applaus voor het prachtige spel dat zij samen met hun leerkrachten juf Jolanda en meneer Jos hadden ingestudeerd. Voor of na de voorstelling konden de kinderen in alle groepen met hulp van veel ouders genieten van een buffetje 

Met dank aan alle ouders die op welke manier dan ook hebben geholpen bij de voorbereidingen, het versieren, het buffet in de groepen of bij het opruimen kunnen we terugkijken op een geslaagd kerstfeest op school. 

       

 terug