De Wheele
De school die het kind in de leerling ziet

Paasviering 2017
30-04-2017

 

Op donderdag 13 april 2017 hebben we een mooie Paasviering gevierd in de toneelzaal van onze school. Door in de weken voor de viering met de kinderen te werken uit onze methode Hemel en Aarde zijn de kinderen goed voorbereid op dit belangrijkste christelijke feest. Middels de in de groepen vertelde verhalen is duidelijk geworden dat Christenen deze dag vieren vanuit hun geloof dat Jezus opgestaan is uit de dood, op de derde dag nadat hij aan het kruis was gehangen.

Meneer Jos Boomkamp stond met de kinderen tijdens het begin van de viering na het aansteken van de paaskaars nog even stil bij het overlijden van juf Trees. Met juf Jolanda  vertelde hij vervolgens over Pasen. Meneer Jos Beunders verzorgde de muziek bij de liedjes die de kinderen samen hebben gezonden.

In de weken voorafgaand aan de viering hadden de kinderen van groep 1 t/m 7 in het kader van de vasten geld verzameld en ingeleverd op school voor kinderen in El Salvador. Een bedrag van € 422,85 kan worden overgemaakt naar de Vastenactie, zo werd door juf Jolanda bekend gemaakt. In de dagen voor de paasviering brachten de kinderen ook ‘houdbaar fruit’ mee voor mensen in Borne, die het op een of andere manier moeilijk hebben (gehad) of eenzaam zijn. In totaal zijn daar 17 goed gevulde manden van gemaakt door ouders. Ook hierover werd gesproken. Kinderen van groep 8 vertelden in de paasviering, dat zij  op 22 maart middels een sponsorloop van  “Wandelen voor Water” € 1011,24 bij elkaar hadden gebracht. We kijken terug op een mooie viering waaraan de kinderen vol aandacht hebben deelgenomen.

Donderdagmiddag zijn 17 mooi gevulde manden door de kinderen van groep 8 afgegeven op de adressen die vooraf bij ons door de kerk zijn aangeleverd.

 

 terug