De Wheele
De school die het kind in de leerling ziet

Vierin opening schooljaar
18-09-2017

Op woensdag 13 september 2017 vierden alle kinderen en leerkrachten in de toneelzaal het begin van het nieuwe schooljaar. Het thema van de viering was "Cirkel", naar het thema van het eerste lessenblok van de levensbeschouwelijke methode "Hemel en Aarde". In de eerste dagen van het schooljaar is in de klassen met de kinderen gepraat over wat de kinderen denken te leren in het nieuwe schooljaar en over hoe ze het voor iedereen een fijn jaar kunnen maken. Die voornemens werden op een cirkel geschreven. Die mooi versierde cirkels stonden centraal in de viering en tussendoor werden er toepasselijke liedjes gezongen, die door meneer Jos Beunders waren ingestudeerd en hij begeleidde de kinderen op piano. Na ongeveer een half uur gingen de kinderen weer terug naar hun eigen klas. 

 terug