De Wheele
De school die het kind in de leerling ziet

Burgemeester vloert directeur.
19-10-2017

Na de pilot in het schooljaar 2016-2017 is De Wheele sinds dit jaar de eerste judoschool in Overijssel. Daar zijn we erg trots op. Op 19 oktober 2017 stonden burgemeester Rob Welten en Hans Mulder op de judomat om van Steffie Bos van schooljudo.nl  het vignet judoschool in ontvangst te nemen. Dankzij subsidie van Het Zilverenkruis, Infotheek, De Gezonde School, Stichting aandacht voor pesten en natuurlijk onze ouders kunnen we de komende jaren deze extra kans op bewegen op onze Gezonde School aan onze kinderen bieden.

De burgemeester, die vroeger zelf ook judolessen heeft gehad stond er in zijn judopak, net als directeur Hans Mulder. Na het in ontvangst nemen van het vignet gingen de beide heren de mat op. De kinderen moedigden allemaal meneer Hans aan, maar hij werd uiteindelijk wel gevloerd door de burgemeester. Die liet ook aan de kinderen weten, judo een belangrijke sport te vinden.

Judo is meer dan even iemand op de grond leggen. Zeven kinderen lieten tijdens de opening zien wat judo zo waardevol maakt.

-  Respect: Anderen in hun waarde laten, 

-  Samenwerken: Elkaar altijd helpen,

-  Discipline: Doen wat nodig is, 

-  Beheersing: Niet boos worden, 

-  Weerbaarheid: Sterk staan en volhouden, 

-  Vertrouwen: Op elkaar kunnen rekenen en 

-  Plezier: Lachen en veel lol maken

De afgelopen week zijn alle ouders in de gelegenheid gesteld om de judo-les van hun kind bij te wonen. Ook zij reageerden weer super enthousiast op wat de judo-entertrainer en de kinderen op de mat lieten zien.

Het vignet Judoschool is inmiddels geplaats naast het vignet Gezonde school bij de ingang van de Wheele. De waardenfilmpjes vertellen waarom wij op onze Gezonde School judo zo belangrijk vinden. Deze korte filmpjes kunt u vinden op:

www.schooljudo.nl/waardenfilmpjes

 

 terug