De Wheele
De school die het kind in de leerling ziet

Paasviering 2018
10-04-2018

Op Witte Donderdag, 29 maart 2018, vierden wij met de kinderen Pasen op school. Alle kinderen van school kwamen bij elkaar in de toneelzaal. Daar leidde juf Hanneke allen door de Paasviering. Samen met kinderen van alle groepen werd de betekenis van Pasen en het nieuwe leven uitgelegd. Tussendoor werden door de verschillende groepen liederen gezongen die bij het thema pasten en in de voorafgaande weken waren ingestudeerd door meneer Jos Beunders. Hij begeleidde de kinderen ook op piano tijdens de viering. Aan het begin van de vastenperiode hadden de kinderen van groep 1 t/m 7 allemaal een vastendoosje meegekregen om geld te sparen voor de kinderen in Zambia. Tijdens de paasviering werd door juf Ilona nog een keer uitgelegd waarvoor het gespaarde geld bestemd was. Ook werden de spaardoosjes door de kinderen naar voren gebracht. In totaal werd er € 594,68  overgemaakt naar de Vastenaktie.

Groep 8 had op 28 maart meegedaan aan de actie ‘Wandelen voor Water’ (Simavi). Daarbij hebben ze ongeveer 8 kilometer gelopen met een rugzak met daarin 6 liter water (de afstand, die mensen in een ontwikkelingsland ook moeten afleggen met zo veel water). De kinderen van groep 8 werden door familie en bekenden hiervoor gesponsord. En dat leverde het mooie bedrag van € 1.041,87 op.

Iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan de ‘Vastenactie’ en ‘Wandelen voor water’ wordt natuurlijk heel erg bedankt.

Maar ook aan de mensen, die wel een opsteker kunnen gebruiken, in onze eigen omgeving is gedacht. De kinderen hebben daar houdbare levensmiddelen voor meegebracht, die door de mensen van de OuderRaad tot mooie paaspakketten werden verpakt. Die pakketten werden door de kinderen van groep 8 bij de desbetreffende mensen bezorgd en onder dankzegging aanvaard.

 terug