De Wheele
De school die het kind in de leerling ziet

Viering opening van het schooljaar
26-09-2018

Op 19 september 2018 vierden wij in de toneelzaal van de school met alle kinderen het begin van een nieuw schooljaar. Het thema was dit jaar: "Vragen". Tijdens de viering mocht er van elke groep een kind een vraag stellen. Daarbij kwamen vragen naar voren, waar wel een antwoord op was te geven, maar ook vragen die niet direct of heel moeilijk beantwoord konden worden. Naast de vragen werd er ook een verhaal over koning Salomo voorgelezen door de nieuwe directrice, Annet Kempers, werden gebedjes voorgelezen en een gedicht. Tussendoor zongen de verschillende groepen liedjes, die door meneer Jos Beunders waren ingestudeerd en werden begeleid op piano.

 terug