De Wheele
De school die het kind in de leerling ziet

Schoolgids en schoolplan

Schoolgids

Op de Wheele wordt jaarlijks, aan het begin van het schooljaar een nieuwe schoolgids uitgebracht. In de schoolgids staat de belangrijkste informatie die met name voor ouders/verzorgenrs handig is om te weten. De schoolgids wordt aan het begin van het schooljaar aan alle ouders/verzorgers uitgereikt. Ouders van nieuwe leerlingen ontvangen de schoolgids bij inschrijving. De schoolgids is hier te downloaden: schoolgids 2018-2019.pdf

Het schoolplan

De manier waarop het onderwijs is georganiseerd staat beschreven in het schoolplan. Eens per vier leerjaren wordt het plan aangepast en herschreven, waarna een toetsing plaatsvindt door de medezeggenschapsraad (MR) en de inspectie. Het schoolplan 2015 - 2019 ligt ter inzage op school, maar is ook hier te downloaden: Schoolplan de Wheele 2015-2019.