De Wheele
De school die het kind in de leerling ziet

Stichting KOMT

De Wheele valt onder het bestuur van Stichting Katholiek Onderwijs Midden-Twente (Stichting KOMT). Onder het bestuur van Stichting KOMT ressorteren 9 katholieke basisscholen met in totaal circa 1.950 leerlingen en circa 160 personeelsleden in de gemeenten Borne en Hof van Twente.

Scholen

 
Bentelo Onze Lieve Vrouweschool
Borne Flora
’t Iemnschelf en ’t Iemschelf locatie De Esch
’t Oldhof
de Wheele
de Vonder 
Delden Erve Hooyerinck
    Twickelo
Hertme Sint Aegidius 


College van Bestuur en Raad van Toezicht

Stichting KOMT kent een bestuursmodel meteen College van Bestuur (CvB) en een Raad van Toezicht (RvT).
De voorzitter van het College van Bestuur is de heer Frank Konings. Deze bestuurder draagt op basis van de
statuten de eindverantwoordelijkheid voor de stichting.

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf personen:

 

Dhr. A. B. van Leeuwen, onderwijskundige zaken en identiteit, voorzitter

mr. J. G. A. Kuhlmann, juridische zaken en ondernemerschap

mw. H. Schaffer, personele en bedrijfskundige zaken

dhr. L. H. H. Rouhof, financieel-economische zaken

dhr. J. H. M. Poortier, bedrijfskundige zaken

Secretaris is mw. T. Verburg.

De stichting werkt conform de Code goed bestuur primair onderwijs.

  
Bestuursbureau


Het college van Bestuur en de Raad van Toezicht zijn te bereiken via het bestuursbureauvan Stichting KOMT.
 

Postadres:
 
Bezoekadres:
 
Telefoon:
E-mail:
Website:   
Postbus 94
7620 AB Borne
Meidoornhof 4
7621 CL Borne
074 - 266 55 01
info@stichtingkomt.nl
www.stichtingkomt.nl