De Wheele
De school die het kind in de leerling ziet

Stichting Brigantijn

De Wheele valt onder het bestuur van Stichting Brigantijn.

Stichting Brigantijn is een vooruitstrevende stichting voor primair onderwijs met 19 basisscholen (waaronder een aantal kindcentra) in de gemeente Borne, Hengelo en Hof van Twente.

Onder het bestuur van de stichting ressorteren katholieke scholen, protestants-christelijke scholen en algemeen bijzondere scholen. De stichting is ontstaan uit de fusie met Stichting Marcant-BSV en Stichting KOMT. Bij Stichting Brigantijn staan 4000 leerlingen ingeschreven en werken 380 personeelsleden,.

 

 

Scholen

 
Bentelo Bentelwijz
Borne Flora
’t Iemnschelf
’t Oldhof
de Wheele
de Vonder 
Delden Erve Hooyerinck
    Magenta
Hertme

Sint Aegidius 


College van Bestuur en Raad van Toezicht

De stichting kent een bestuursmodel met een College van Bestuur (CvB) en een Raad van Toezicht (RvT). Het College van Bestuur bestaat bij Stichting Brigantijn uit twee personen. De voorzitter CvB is  de heer R. Dwars.

  
Bestuursbureau


Het college van Bestuur en de Raad van Toezicht zijn te bereiken via het bestuursbureau van Stichting Brigantijn.
 

Post- en bezoekadres:

Oostermaat 1A,

7623 CS Borne

Telefoon: 074-8528235
E-mail: info@stichtingbrigantijn.nl
Website:   www.stichtingbrigantijn.nl