De Wheele
De school die het kind in de leerling ziet

Voor leerlingen

De Wheele is een basisschool waarop ongeveer 360 kinderen zitten. 
In totaal zijn er 16 groepen. De meeste kinderen komen uit de wijken het Wensink en de Bornse Maten. Er is dus een grote kans dat je met je vriendjes, vriendinnetjes en buurtgenootjes in de klas komt. 
 
De meeste kinderen vinden het leuk op de Wheele. Net als op elke andere school moet er natuurlijk geleerd worden, maar daarnaast gebeuren er ook een heleboel andere leuke dingen, zowel op school als ook buiten school. 
Op school worden leuke activiteiten georganiseerd zoals het schoolontbijt, een voorleeswedstrijd, de actie Streetwise van de ANWB, etc. Maar Sinterklaas, Kerst, carnaval en Pasen worden ook gevierd op school.
Ook zijn er heel veel leuke excursies. Zo gaan er regelmatig groepen naar een kinderboerderij of naar musea zoals Wendoezele in Delden, het Heim in Hengelo of de Twentse Welle in Enschede. Er zijn leerzame excursies naar bedrijven of bijvoorbeeld een moskee. Natuurlijk gaan we af en toe ook naar een leuke voorstelling in het Kulturhus.
 
De groepen 5 en 6 hebben elk jaar een uitwisseling met de Michaelschule in Rheine (Duitsland). Deze school is al meer dan vijftien jaar partnerschool van de Wheele. Aan het eind van het schooljaar is er het schoolreisje en groep 8 gaat natuurlijk op kamp.

De Wheele is ook best een sportieve school. Alle klassen krijgen gymles. Een keer in de week van de leerkracht en de andere gymles wordt gegeven door buurtsportcoach Martine Benneker.
Ook hebben alle groepen een aantal keren per jaar Swim2Play, een andere manier van schoolzwemmen, en judolessen

Daarnaast doen we actief mee aan de sporttoernooien die door de gemeente of sportverenigingen in Borne worden georganiseerd zoals streetsoccer, Beeball, tafeltennis, voetbal/handbal, zwemmen, etc.
 

Tussen alle lessen en activiteiten door kan er op de Wheele ook lekker gespeeld worden. In ons nieuwe gebouw hebben we voor de kleuters een eigen speellokaal, zitten we dicht bij de sportzaal, hebben we een mooie ruimte om voorstellingen te geven. Buiten het gebouw krijgen we een aparte speelplaats voor de onderbouw en de bovenbouw plus een mooi sportveld. Op de speelplaats voor de bovenbouw staat een FreeRUNparkour.