De Wheele
De school die het kind in de leerling ziet

Voor ouders

De Wheele kent een hoge mate van betrokkenheid van ouders. Ouders kunnen op verschillende manieren meepraten, meebeslissen en meehelpen om de school beter te laten draaien. Naast het bieden van praktische hulp, kunnen ouders participeren in de medezeggenschapsraad en de ouderraad. Binnen de ouderraad zijn diverse werkgroepen actief waarin ouders een bijdrage kunnen leveren aan de school.
 
De informatievoorziening aan ouders vanuit de school vindt plaats op verschillende manieren. Ten eerste is er de schoolgids waarin de school een uiteenzetting geeft over haar beleid. Daarnaast ontvangen ouders tweewekelijks de Info waarin allerlei wetenswaardigheden over de school worden vermeld. Tenslotte kunnen ouders rechstreeks informatie krijgen door het bezoeken van ouderavonden, 10-minuten gesprekken, open dagen en andere informatieve bijeenkomsten. Uiteraard kunnen ouders indien daar een aanleiding voor is altijd een gesprek aanvragen met de directeur van school of de leerkracht van hun kind. 
  

Ook deze website zal een steeds belangrijker rol gaan spelen in de informatievoorziening.
In dit deel van de website vindt u informatie over:
  overblijven 
  oudervereniging
  medezeggenschapsraad
  vakantierooster van dit schooljaar
  verkeerssituatie rondom de school
  verlofaanvragen
  inschrijfformulier

Via de menubalk bovenaan de website krijgt u onder andere toegang tot:
  laatste nieuws
  Info
  jaarkalender 
  fotoboek