De Wheele
De school die het kind in de leerling ziet

Oudervereniging

De ouders van de leerlingen op de Wheele zijn op vrijwillige basis verenigd in de Oudervereniging, waaruit een Ouderraad is gekozen. De doelstelling van de Oudervereniging is het op gang brengen en in stand houden van een samenwerking tussen ouders en het team met betrekking tot onderwijs en vorming van de kinderen.

Ouderraad (OR)

De ouderraad (OR) vormt het bestuur van de Oudervereniging. In de OR hebben op dit moment zitting:
Ilona Entrop (voorzitter), Morell Alferink (penningmeester), Kim van Meegdenburg, Mireille Morssink,  Janneke Bergboer, Kiki Kuiper, Lisette Venema, Patricia Brouwer, Anne Koebrugge en Christi Oost.
Er wordt door de OR zes tot acht keer per jaar vergaderd. Deze vergaderingen zijn openbaar en kunnen door alle ouders bezocht worden. Bij een OR-vergadering zijn naast de OR-leden ook 2 personeelsleden aanwezig. 

Activiteiten vanuit de OR

Vanuit de Ouderraad worden, samen met het schoolteam, diverse activiteiten georganiseerd. Doelstelling van deze activiteiten is het bijdragen tot de sfeer en bevorderen van de kwaliteit van het onderwijs. De organisatie van de activiteiten ligt meestal in handen van een werkgroep, die bestaat uit hulpouders en coördinator(en) uit de OR.

Een overzicht van de werkgroepen:

 Klassenouders  Sinterklaas
 Themahoekengroep  Kerst
 Spelletjes  Carnaval
 Gebouw en plein  Pasen
 Fluor spoelen   Avondvierdaagse 
 Luizencontrole    

Ouderbijdrage

De ouderbijdrage voor het schooljaar 2020-2021 is vastgesteld op € 25,00 per kind. Daarnaast wordt  Voor nieuwe leerlingen die na 1 januari 2017 instromen, is dat schooljaar gratis. De ouderbijdrage kan worden overgemaakt op bankrekening NL50 RABO 0166 1046 71 ten name van Oudervereniging R.K. Basisschool de Wheele te Borne.