De Wheele
De school die het kind in de leerling ziet

Schooltijden en Vakantierooster 2020-2021

Schooltijden

groep 0-1-2             8.30 - 14.30 uur          maandag, dinsdag en donderdag

                              8.30 - 12.15 uur          woensdag en vrijdag

groep 3 t/m 8          8.30 - 14.30 uur          maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

                              8.30 - 12.15 uur          woensdag

Vakantieregeling 2020-2021

Herfstvakantie : 12 oktober 2020 t/m 16 oktober 2020
Kerstvakantie : 21 december 2020 t/m 1 januari 2021
Voorjaarsvakantie : 22 februari 2021 t/m 26 februari 2021
Pasen :  2 april 2021 t/m 5 april 2021
Meivakantie : 26 april 2021 t/m 7 mei 2021
Hemelvaart : 13 en 14 mei 2021
Pinksteren : 24 mei 2021
Zomervakantie : 12 juli 2021 t/m 20 augustus 2021

Geplande studiedagen

(alle kinderen zijn vrij)

 woensdag  30  september 2020
 woensdag  28  okt0ber 2020  
 donderdag    26  november 2020  
 dinsdag  19  januari 2021
 woensdag  24  maart 2021
 maandag   7 juni 2021
        

Overige vrije dagen/dagdelen

 Vrijdag 9 juli    12.00 uur vrij i.v.m. laatste schooldag