Groep 1 en 2

In de groepen 1 en 2 wordt een start gemaakt met de basisvaardigheden. Het onderwijs aan de leerlingen gaat spelenderwijs. Jonge kinderen leren met hun hele lijf. Het is dan ook van belang dat de zintuigen geprikkeld worden. Daarom spelen de kinderen zowel binnen(met ontwikkelingsmaterialen, zoals puzzels, kralenplank, enz.) als buiten(met zand, fietsen, karren enz.). 1 keer in de twee weken komt er een vakleerkracht muziek. Tijdens de muzieklessen maken de kinderen kennis met diverse muziekinstrumenten en leren ze diverse liedjes te zingen.

In de klas werken we rondom een thema. Een thema duurt maximaal 4 weken. Kringactiviteiten en werkopdrachten worden afgestemd op het actuele thema. In de groepen 1 en 2 besteden wij aandacht aan het zelfstandig werken. Dit doen we door middel van een planbord. Het doel van het zelfstandig werken is het stimuleren en bevorderen van de zelfstandigheid.

We werken met de leerlijnen van ParnasSys. Daarin staan de doelen van de verschillende ontwikkelingsgebieden omschreven. Bij de doelen worden diverse activiteiten/lessen aangeboden, zowel klassikaal als in kleine groepjes. Ook tijdens het spel in de hoeken komen doelen voorbij. De leerlingen worden gevolgd op: motoriek (groot en klein), taal, rekenen en spel. De sociaal-emotionele ontwikkeling wordt onder andere gevolgd door middel van het programma Zien!.

De leerlingen van de groepen 1 en 2 bewegen veel. 1 keer per week krijgen de leerlingen gymles van een vakleerkracht bewegingsonderwijs in de Wensinkhof. Daarnaast beschikken wij over een speelzaal waar dagelijks gebruik van gemaakt kan worden.