Gezonde school

Op de Wheele willen we op een structurele en samenhangende manier aan de gezondheid van leerlingen en het team werken. Hiervoor gebruiken we de Gezonde School-aanpak. Dit is een werkwijze om ons daarbij te ondersteunen. De aanpak gaat uit van wat de school al doet, versterkt wat er al gebeurt en sluit aan bij wensen en behoeften van de school.

Kernpunten:

De Gezonde School-aanpak is gebaseerd op een aantal kernpunten. De bundeling van die kernpunten maken de aanpak effectief.
1. Een structurele aanpak
De Gezonde School-aanpak is succesvoller als we niet eenmalig maar langdurig aandacht besteden aan de gezondheidsthema’s die voor onze school belangrijk zijn.
2. Een integrale aanpak
De Gezonde School-aanpak houdt rekening met de leerlingen, leerkrachten én ouders. De integrale aanpak werkt door op vier verschillende pijlers, namelijk: signalering
gezondheidseducatie
omgeving
beleid
3. De school staat centraal
Het uitgangspunt voor het werken aan Gezonde School is de behoefte van de school. Wat is belangrijk voor de leerkrachten, ouders en leerlingen om aan te pakken? Wat wordt al gedaan en hoe kunnen we hierop aansluiten?
4. Collectieve preventie èn individuele leerlingenzorg
Er is aandacht voor het voorkomen van gezondheidsproblemen bij de hele groep, en als dat nodig is, is er zorg voor individuele leerlingen.
5. Goede samenwerking met organisatie binnen de gezondheidsbevordering