School- en vakantierooster

De Wheele heeft aaneengesloten schooltijden. Hierdoor is het mogelijk dat de kinderen de hele dag op school blijven. Wij hanteren daarbij de volgende schooltijden:

 Groep  Dagen  Ochtend
 0-1-2   maandag/dinsdag/donderdag
 woensdag en vrijdag
 08.30-14.30 uur
 08.30-12.15 uur
 3 t/m 8   maandag/dinsdag/donderdag/vrijdag  
 woensdag 
 08.30-14:30 uur
 08.30-12.15 uur


Aan het begin van het schooljaar wordt de jaarkalender op de website geplaatst. Hierin zijn de vakanties, de vrije dagen en alle in het begin van het schooljaar gemaakte afspraken en bekende activiteiten al zoveel mogelijk opgenomen. Verder krijgt u via uw kind en/of via de mail de info waarin onder meer wijzigingen en aanvullingen op deze kalender opgenomen worden.

Vakantieregeling 2022-2023
 Herfstvakantie   17 t/m 21 oktober 2022
 Kerstvakantie   26 december 2022 t/m 6 januari 2023
 Voorjaarsvakantie   27 februari t/m 3 maart 2023
 Pasen   7 april t/m 10 april 2023
 Meivakantie   24 april t/m 5 mei 2023
 Hemelvaart   18 en 19 mei 2023
 Pinksteren    29 mei 2023
 Zomervakantie    24 juli t/m 1 september 2023


Studiedagen / Kinderen vrij:
Donderdag 22 september 2022
Woensdag  2 november 2022
Donderdag 12 januari 2023
Maandag 20 maart 2023
Dinsdag 11 april 2023
Vrijdag 16 juni 2023

Overige vrije middagen:
Vrijdagmiddag 23 december 2022 om 12.15 uur vrij i.v.m. Kerst
Vrijdagmiddag 21 juli 2023 om 12.15 uur vrij i.v.m. laatste schooldag