School- en vakantierooster

De Wheele heeft aaneengesloten schooltijden. Hierdoor is het mogelijk dat de kinderen de hele dag op school blijven. Wij hanteren daarbij de volgende schooltijden:

 Groep  Dagen  Ochtend
 0-1-2   maandag/dinsdag/donderdag
 woensdag en vrijdag
 08.30-14.30 uur
 08.30-12.15 uur
 3 t/m 8   maandag/dinsdag/donderdag/vrijdag  
 woensdag 
 08.30-14:30 uur
 08.30-12.15 uur


Aan het begin van het schooljaar wordt de jaarkalender op de website geplaatst. Hierin zijn de vakanties, de vrije dagen en alle in het begin van het schooljaar gemaakte afspraken en bekende activiteiten al zoveel mogelijk opgenomen. Verder krijgt u via uw kind en/of via de mail de info waarin onder meer wijzigingen en aanvullingen op deze kalender opgenomen worden.

Vakantieregeling 2021-2022
 Herfstvakantie   18 t/m 22 oktober 2021
 Kerstvakantie   27 december 2021 t/m 7 januari 2022
 Voorjaarsvakantie   21 t/m 25 februari 2022
 Pasen   15 april t/m 18 april 2022
 Meivakantie   25 april t/m 6 mei 2022
 Hemelvaart   26 en 27 mei 2022
 Pinksteren    6 juni 2022
 Zomervakantie    18 juli t/m 26 augustus 2022


Studiedagen / Kinderen vrij:
Donderdag 30-09-2021
Dinsdag 16-11-2021
Donderdag 03-02-2022
Woensdag 16-03-2022
Woensdag 06-04-2022
Dinsdag 07-06-2022

Overige vrije middagen:
Vrijdagmiddag 24 dec 2021 om 12.15 uur vrij i.v.m. Kerst
Vrijdagmiddag 15 juli 2022 om 12.15 uur vrij i.v.m. laatste schooldag