Groep 6

Allereerst willen wij dat uw kind een fijn schooljaar heeft, zich veilig voelt in de groep en veel plezier heeft. Hiervoor is een goede samenwerking nodig tussen kinderen, ouders en leerkrachten. Zoals elk jaar zullen we aandacht besteden aan de groepsdynamiek en sociale redzaamheid. De eerste weken zullen we starten met oefeningen uit: “De gouden weken”; voor de groepsvorming.

Zelfstandigheid:

Om de zelfstandigheid te bevorderen werken we met uitgestelde aandacht. De kinderen gebruiken hiervoor een blokje (met rood/groen/vraagteken). De leerkracht geeft op het bord aan door middel van een rode of groene stip of er om hulp gevraagd kan worden. Tevens gaan we in de loop van het schooljaar met een taakbrief werken. Hiermee leren kinderen zelfstandig werken, en plannen.

Gynzy:

Gynzy is een digitaal leermiddel waarmee kinderen op hun eigen niveau kunnen werken. Leerlingen gebruiken allemaal een Chromebook waarop ze hun opdrachten maken. De leerkracht kan direct bijhouden hoe ze hun werk maken en ingrijpen waar nodig.

Begrijpend lezen:

Begrijpend lezen wordt aangeleerd m.b.v. Nieuwsbegrip. Elke week is er een tekst die aansluit bij de actualiteit. Kinderen kunnen hiervoor ook thuis inloggen om de tekst nog eens te lezen of om de bijbehorende jeugdjournaal aflevering te bekijken. We zien begrijpend lezen meer als een vaardigheid dan als een vak. Vandaar dat we begrijpend lezen veel integreren bij de andere vakken.

Bewegen:

Sporten is gezond. De hele school heeft daarom twee keer per week gym. Een aantal weken per jaar zal er ook judo of zwemles zijn.

Muziek:

Om de week krijgen de kinderen muziek van meneer Jos.

Zaakvakken:

In leerjaar 6 diepen we de onderwerpen van aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek verder uit. We maken hierbij gebruik van de methode de blauwe planeet, bij de tijd. In navolging op de thematafel in groep 5 mogen de kinderen in groep 6 een spreekbeurt houden.