Groep 5

We willen dat uw kind een fijn schooljaar heeft, zich veilig voelt in de groep en met veel plezier naar school gaat. Hiervoor is een goede samenwerking nodig tussen kinderen, ouders en de leerkracht. Daarom beginnen we de eerste weken met oefeningen uit: ‘De gouden weken’ en ‘Goed gedrag’; voor de groepsvorming en het aanleren en oefenen van waarden en normen. Er zal veel aandacht worden geschonken aan de onderlinge relaties binnen de groep.

Zelfstandigheid:

Om de zelfstandigheid te bevorderen werken we met uitgestelde aandacht. De kinderen gebruiken hiervoor een blokje. De leerkracht geeft op het bord aan door middel van een rode of groene stip of er om hulp gevraagd kan worden.

Gynzy:

Gynzy is een digitaal leermiddel waarmee kinderen op hun eigen niveau kunnen werken. Leerlingen gebruiken allemaal een Chromebook waarop ze hun opdrachten maken. De leerkracht kan direct bijhouden hoe ze hun werk maken en ingrijpen waar nodig.

Bewegen:

Sporten is gezond. De hele school heeft daarom twee keer per week gym. Een aantal weken per jaar zal er ook judo of zwemles zijn.

Muziek:

Om de week krijgen de kinderen muziek van meneer Jos.

Zaakvakken:

Nieuw in groep 5 zijn de zaakvakken; aardrijkskunde, natuur & techniek en geschiedenis. Wij maken daarbij gebruik van de methodes de Blauwe planeet voor aardrijkskunde en Bij de tijd voor geschiedenis. Bij Natuur en techniek wordt projectmatig gewerkt.
De kinderen bereiden in groep 5 ook een thematafel voor.