Over onze school

De Wheele is een katholieke basisschool met ongeveer 360 leerlingen, die verdeeld zijn over zestien groepen. Het team van de Wheele bestaat momenteel uit een hecht team van 28 groepsleerkrachten. Daarnaast is er op school remediërende hulp voor kinderen met leerproblemen. Op school wordt een sfeer nagestreefd van rust en regelmaat. Kinderen moeten zich er tijdens het leren en spelen veilig voelen en het er gezellig hebben. De school hecht veel waarde aan een goed contact tussen leerkracht en leerling, leerlingen onderling en tussen leerkrachten en ouders. Dit laatste uit zich o.a. in een grote betrokkenheid van ouders bij de activiteiten op school.

De school die het kind in de leerling wil zien. De basis van waaruit het onderwijs vorm krijgt is de katholieke levensbeschouwing. We streven ernaar de kinderen te ‘leren’ dat het de moeite waard is je in te zetten voor een betere wereld en te werken aan een grotere rechtvaardigheid, aan een betere verdeling van goederen op aarde. Vanuit die houding zijn ook kinderen met andere levensovertuigingen welkom op onze school. Bovenal hechten we grote waarde aan de persoonlijkheid van het kind. De school streeft ernaar onderwijsleersituaties te scheppen die het mogelijk maken een continu ontwikkelingsproces te bewerkstelligen.