Ouderraad

 

Oudervereniging:

De ouders van de leerlingen op de Wheele zijn op vrijwillige basis verenigd in de Oudervereniging, waaruit een Ouderraad is gekozen. De doelstelling van de Oudervereniging is het op gang brengen en in stand houden van een samenwerking tussen ouders en het team met betrekking tot onderwijs en vorming van de kinderen.
 

Ouderraad (OR)

De ouderraad (OR) vormt het bestuur van de Oudervereniging. In de OR hebben op dit moment zitting:
Anoukh van Baggum (voorzitter), Maruschka Meenhuis (penningmeester),  Frederique Noltes (notaris), Nienke Bult, Judith Olthof, Manon Dol, Kim van Maagdenburg.
Er wordt door de OR zes tot acht keer per jaar vergaderd. Deze vergaderingen zijn openbaar en kunnen door alle ouders bezocht worden. Bij een OR-vergadering zijn naast de OR-leden ook 2 personeelsleden aanwezig.
 

Activiteiten vanuit de OR

Vanuit de Ouderraad worden, samen met het schoolteam, diverse activiteiten georganiseerd. Doelstelling van deze activiteiten is het bijdragen tot de sfeer en bevorderen van de kwaliteit van het onderwijs. De organisatie van de activiteiten ligt meestal in handen van een werkgroep, die bestaat uit hulpouders en coördinator(en) uit de OR.
 

Een overzicht van de werkgroepen:

  • Klassenouders
  • Sinterklaas
  • Themahoekengroep
  • Kerst
  • Spelletjes
  • Carnaval
  • Gebouw en plein
  • Pasen
  • Luizencontrole • Avondvierdaagse

 

Ouderbijdrage

De ouderbijdrage voor het schooljaar 2022-2023 is vastgesteld op € 25,00 per kind. Voor nieuwe leerlingen die na 1 januari 2023 instromen is de bijdrage €10,00 per kind. De ouderbijdrage kan worden overgemaakt op bankrekening NL50 RABO 0166 1046 71 ten name van Oudervereniging R.K. Basisschool de Wheele te Borne.