Groep 3

De overgang van groep 2 naar groep 3 zal veel energie van uw kind vergen. Het is een grote stap; de kinderen zitten veel aan hun tafeltje, moeten veel luisteren en spelen veel minder dan toen ze in groep 2 zaten. Het is belangrijk dat uw kind uitgerust op school komt en thuis nog lekker kan (buiten) spelen om alle nieuwe indrukken te verwerken. Tijdens de eerste weken zullen we de nadruk leggen op de sociale vaardigheden. We vinden het belangrijk dat ieder kind met een fijn gevoel naar school gaat.

Lezen:

We werken met de methode Lijn 3. Lijn 3 is de buslijn waarop Ben Bus de kinderen mee neemt van halte (thema) naar halte in Leesstad. Iedere halte heeft een eigen thema en een eigen kleur, zodat het voor de kinderen herkenbaar is. Het aanvankelijk leesproces komt tot ontwikkeling in de thema’s 1 t/m 6. Dit betekent dat uw kind over een paar weken al woordjes en misschien korte zinnen kan lezen. Na thema 6 zijn alle letters aangeleerd en vindt in de daaropvolgende thema’s verdieping van het leesonderwijs plaats.
Het belangrijkste is het leesplezier! Door bijvoorbeeld voorlezen, laten lezen uit eigen boekjes, boekjes uit de bibliotheek halen, oefenen met letters, verhaaltjes maken, schooltje spelen.

Schrijven:

Bij de schrijflessen worden de schrijfletters aangeleerd. We werken met de methode Klinkers, die aansluit bij Lijn 3. Op het moment dat ze de leesletter leren, wordt de schrijfletter ook aangeboden. In groep 3 schrijven we met een driekantig potlood om de pengreep goed aan te leren.

Bewegen:

De lessen bewegingsonderwijs worden in de sporthal naast de school gegeven door een vakleerkracht/eigen leerkracht. Groep 3 gaat 10 keer per jaar naar zwembad ’t Wooldrik voor de Swim-to-play zwemlessen. Ook zullen er een aantal judolessen gegeven worden.

Muziek:

Om de week krijgen de kinderen muziek van meneer Jos.