Visie / missie

Onze missie is:

De belangrijke invloed die wij als leerkracht hebben inzetten om,
samen met ouders en leerlingen, goed onderwijs te bieden.
 

Wij geloven dat:

 • Als de leerkracht het kind ziet en hoort en er sprake is van een rijke leeromgeving, het kind zich optimaal kan ontwikkelen.
 • Ieder kind de mogelijkheid moet krijgen om zich te ontwikkelen conform zijn/haar mogelijkheden.
 • Dat wij als leerkracht, samen met ouders, verantwoordelijk zijn voor de belangrijke basis die onderwijs voor leerlingen betekent.
 • Wij als leerkracht een grote invloed hebben op de ontwikkeling van iedere leerling.
 • Gelukkig zijn en je veilig voelen de basis is om tot leren te komen.
   

Wij beloven dat:

 • Wij op school de kinderen zien en de mogelijkheden bieden om zich te ontwikkelen conform zijn/haar eigen mogelijkheden.
 • Wij als leerkrachten ons bewust zijn van onze belangrijke rol en deze, indien mogelijk, samen met ouders invullen.
 • Wij op school er altijd aan werken om te zorgen voor een fijne en gelukkige schooltijd voor alle kinderen.

 

Wat zie je ons doen:

Wat zie je ons doen in contact naar kinderen:

 • Wij ontvangen kinderen ‘s morgens bij de klas.
 • Wij gaan het gesprek aan met kinderen.

 

Wat zie je ons doen in contact naar ouders:

 

 • We houden ouders op de hoogte van de ontwikkeling van hun kind.
 • Wij zijn een luisterend oor en hechten belang aan de inbreng van ouders.
 • Wij nodigen ouders uit bij activiteiten van kinderen als sportdagen, culturele activiteiten en kijkmiddagen.

 

Wat zie je ons doen in de klas:

 

 • We benoemen de talenten van kinderen en zetten deze in.
 • We houden rekening met verschillen tussen kinderen in onze instructie, aanpak en verwerking van de lessen.
 • We besteden veel aandacht aan de sfeer en veiligheid binnen de klas.
 • Wij volgen de kinderen in hun ontwikkeling.

 

Wat zie je ons doen op het plein:

 

 • We begeleiden en stimuleren het (samen)spel.
 • We leren de kinderen zelf conflicten op te lossen.
 • We zetten buitenspeel-materiaal in.

 

Wat zie je ons doen in relatie tot elkaar als team:

 

 • Wij kijken bij elkaar in de groepen en leren van en met elkaar.
 • Wij ondersteunen elkaar.
 • We hebben regelmatig contact en overleg.
 • Er is onderling respect.