Groep 8

Allereerst willen wij dat uw kind een fijn schooljaar heeft, zich veilig voelt in de groep en veel plezier heeft. Hiervoor is een goede samenwerking nodig tussen kinderen, ouders en leerkrachten. Zoals elk jaar zullen we aandacht besteden aan de groepsdynamiek en sociale redzaamheid. De eerste weken zullen we starten met oefeningen uit: “De gouden weken”; voor de groepsvorming.

Zelfstandigheid:

Om de zelfstandigheid te bevorderen werken we met uitgestelde aandacht. De kinderen gebruiken hiervoor een blokje (met rood/groen/vraagteken). De leerkracht geeft op het bord aan door middel van een rode of groene stip of er om hulp gevraagd kan worden. Tevens gaan we in de loop van het schooljaar met een taakbrief werken. Hiermee leren kinderen zelfstandig werken, en plannen.

Begrijpend lezen:

Begrijpend lezen wordt aangeleerd m.b.v. Nieuwsbegrip. Elke week is er een tekst die aansluit bij de actualiteit. Kinderen kunnen hiervoor ook thuis inloggen om de tekst nog eens te lezen of om de bijbehorende jeugdjournaal aflevering te bekijken. We zien begrijpend lezen meer als een vaardigheid dan als een vak. Vandaar dat we begrijpend lezen veel integreren bij de andere vakken.

Bewegen:

Sporten is gezond. De hele school heeft daarom twee keer per week gym. Een aantal weken per jaar zal er ook judo of zwemles zijn.

Muziek:

Om de week krijgen de kinderen muziek van meneer Jos.

Zaakvakken:

In leerjaar 8 diepen we de onderwerpen van aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek verder uit. We maken hierbij gebruik van de methode de blauwe planeet, bij de tijd. In groep 8 houden de kinderen een boekbespreking. Daarnaast komen zij drie keer per jaar aan de beurt voor een krantenbeurt. Deze presenteren zij aan de klas.

Huiswerk:

Elke week krijgen de kinderen huiswerk mee. Denk hierbij aan reken- en taaloefeningen. Ze hebben een week de tijd om dit te maken.

Verkeersexamen:

In groep 8 doen de kinderen mee aan het praktisch verkeersexamen. Dit vindt meestal ergens in april plaats. In de lessen op school bereiden de kinderen zich hierop voor, maar natuurlijk moet er ook thuis en op straat nog wel geoefend worden.

Citotoetsen:

In groep 8 doen we mee aan de Cito Eindtoets Basisonderwijs. Deze toets helpt om tot een goed passend eindadvies te komen voor het voortgezet onderwijs. Naast de toets-resultaten zijn er gesprekken met ouders en kinderen over de voortgang en het voortgezet onderwijs. Natuurlijk speelt de ontwikkeling van het kind gedurende de basisschoolperiode ook een belangrijke rol bij de keuze. Uiteindelijk is het schooladvies leidend.

Schoolverlaterskamp:

Groep 8 gaat elk jaar op kamp. Dit is een drie daags afsluitend kamp van de basisschool. Leerlingen gaan op de fiets naar de kamplocatie. Hier zullen de verschillende activiteiten plaatsvinden.

Eindmusical:

groep 8 voert aan het einde van het schooljaar de eindmusical op. Leerlingen vinden het leuk om zichzelf op een andere manier te laten zien aan hun ouders, grootouders, broertjes zusjes en de andere basisschool kinderen. Elk jaar is er een andere musical.