Documentatie:

Schoolgids:

Op de Wheele wordt jaarlijks, aan het begin van het schooljaar een nieuwe schoolgids uitgebracht. In de schoolgids staat de belangrijkste informatie die met name voor ouders/verzorgers handig is om te weten. De schoolgids wordt aan het begin van het schooljaar op de website geplaatst en de ouders krijgen daarvan bericht. De schoolgids is hier te downloaden:

Schoolgids 2023 - 2024
 

Schoolplan:

De manier waarop het onderwijs is georganiseerd staat beschreven in het schoolplan. Eens per vier leerjaren wordt het plan aangepast en herschreven, waarna een toetsing plaatsvindt door de medezeggenschapsraad (MR) en de inspectie. Het schoolplan 2020 - 2024 ligt ter inzage op school, maar is ook hier te downloaden:

Download schoolplan