Groep 4

Allereerst willen we dat uw kind een fijn schooljaar heeft, zich veilig voelt in de groep en veel plezier heeft. Hiervoor is een goede samenwerking nodig tussen kinderen, ouders en de leerkracht. Waardoor kinderen beter in staat zijn zich positief te ontwikkelen en veel te leren. We besteden daarom in de eerste weken veel tijd aan groepsvormende activiteiten.

Zelfstandigheid:

Om de zelfstandigheid te bevorderen werken we met uitgestelde aandacht. De kinderen gebruiken hiervoor een blokje (met rood/groen/vraagteken). De leerkracht geeft op het bord door middel van een rode of groene stip aan of er om hulp gevraagd kan worden.

Lezen:

In groep 4 besteden we veel aandacht aan het technisch lezen. Dat doen we op verschillende manieren. De kinderen lezen dagelijks uit een boek van de schoolbibliotheek. Daarnaast oefenen we dagelijks met Vloeiend en Vlot. Gedurende het schooljaar gaan we ook begrijpend lezen oefenen.

Bewegen:

Sporten is gezond. De hele school heeft daarom twee keer per week gym. Een aantal weken per jaar zal er ook judo of zwemles zijn.

Muziek:

Om de week krijgen de kinderen muziek van meneer Jos.

Schrijven:

We gebruiken de methode Klinkers en er wordt veel aandacht besteed aan het schrijven van de hoofdletters.