Stichting Brigantijn

De Wheele valt onder het bestuur van Stichting Brigantijn.

Stichting Brigantijn is een vooruitstrevende stichting voor primair onderwijs met 19 basisscholen (waaronder een aantal kindcentra) in de gemeente Borne, Hengelo en Hof van Twente.

Onder het bestuur van de stichting ressorteren katholieke scholen, protestants-christelijke scholen en algemeen bijzondere scholen. De stichting is ontstaan uit de fusie met Stichting Marcant-BSV en Stichting KOMT. Bij Stichting Brigantijn staan 4000 leerlingen ingeschreven en werken 380 personeelsleden.
.

Scholen

 Bentelo  Bentelo Bentelwijz
Borne Flora
’t Iemnschelf
’t Oldhof
de Wheele
de Vonder
Jan Ligthart
het Prisma
Beekpark
 Delden  Erve Hooyerinck
Magenta
Hertme  Sint Aegidius
Hengelo  de Rank
Mikado

De Bron
Goor  Prins Constantijn
Markelo  de Welp
   

 


College van Bestuur en Raad van Toezicht
De stichting kent een bestuursmodel met een College van Bestuur (CvB) en een Raad van Toezicht (RvT). Het College van Bestuur bestaat bij Stichting Brigantijn uit twee personen. De voorzitter CvB is de heer R. Dwars.

 

Bestuursbureau

Het college van Bestuur en de Raad van Toezicht zijn te bereiken via het bestuursbureau van Stichting Brigantijn.

 

Post- en bezoekadres
Jan Tinbergenstraat 101,
7559 SP Hengelo

Telefoon: 074-8528235
E-mail: info@stichtingbrigantijn.nl
Website: www.stichtingbrigantijn.nl